Lid worden

Je bent het gehele jaar welkom om lid te worden van Outdoor Deventer.

Een lid komt binnen bij een bepaalde afdeling waar hij/zij instructies krijgt. Zie de pagina’s van de verschillende sportdisciplines hoe je het beste kan starten. Voordat je kan starten moet je een cursus volgen of laten zien dat je vaardig bent in verband met de veiligheid en de richtlijnen voor het gebruik van het materiaal van Outdoor Deventer.

Als lid kan je meedoen aan de wekelijkse trainingen en kan je mee met de tochten of evenementen. Je krijgt korting op de door Outdoor Deventer verzorgde cursussen. Je krijgt toegang tot het gebouw en kan gebruikmaken van de sportzaal.

Gebruik van consumpties is voor eigen rekening. Houdt u bij evenementen rekening met inschrijfgelden, benzinegeld voor het vervoer naar/van een vaarlocatie etc. Elk lid kan deelnemen bij de activiteiten van de verschillende afdelingen bij Outdoor Deventer.

Inschrijven

Voordat je het inschrijfformulier inlevert willen we eerst graag dat je komt kennismaken. Dat kan bij één van de afdelingen. Zie op de verschillende pagina’s hoe dat kan.

Een lid komt binnen bij een bepaalde afdeling waar hij/zij instructies krijgt. Zie de pagina’s van de verschillende sportdisciplines hoe je het beste kan starten. Voordat je kan starten moet je een cursus volgen of laten zien dat je vaardig bent in verband met de veiligheid en de richtlijnen voor het gebruik van het materiaal van Outdoor Deventer.

Heb je kennisgemaakt en wil je lid worden? Download dan het lidmaatschapformulier en de privacyverklaring en stuur hem op naar
dkvledenadministratie@deventerkanovereniging.nl

Kosten lidmaatschap

Contributie

Het lidmaatschapsjaar van DKV loopt gelijk met het kalenderjaar, startend op 1 januari en eindigend op 31 december. De contributienota wordt elk jaar in januari verzonden. Deze dient binnen 30 dagen te worden betaald. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij tijdig (voor 1 december) opgezegd wordt.

De contributienota is opgebouwd uit drie componenten:

  1. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging DKV.
  2. Als je gaat kanoën de bijdrage aan het Watersportverbond (DKV is als lid-vereniging aangesloten bij het Watersportverbond, een koepelorganisatie voor watersportverenigingen. Voor meer informatie zie watersportverbond.nl.
  3. Bijkomende kosten: Dit kan zijn het vaargeld voor het gebruik van een verenigingsboot of het stallingsgeld voor gebruik van een ligplaats in het botenhuis per gestalde boot. De hoogte van deze stallingskosten is afhankelijk van het soort boot (grootte: eenpersoons kajak, tweepersoonskajak of Canadees). Als je gaat handboogschieten is er een schietvergoeding voor de kosten van het materiaal.

Voor jeugdleden (t/m 18 jaar) hanteren wij lagere tarieven voor de contributie en de bijdrage aan het Watersportverbond. Momenteel gelden deze tarieven:

junior leden (tot 18 jr. jeugdleden)
Contributie DKV € 107,00
Bijdrage watersportverbond (WSV) € 15,55

Senior leden (18 jr. en ouder)
Contributie DKV € 143,00
Bijdrage watersportverbond (WSV) € 26,90

Optioneel
Vaargeld (indien gebruik verenigingsboot) € 92,00

Stallingskosten (als er een plaats in het botenhuis benut wordt, per plaats).
1 persoons kajak: € 47,00 / 2 persoons kajak of Canadees: € 55,00

Schietvergoeding € 47,00

De tarieven worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld en elk jaar geïndexeerd.

Rekenvoorbeeld
Een senior lid met een eigen éénpersoonskajak in stalling betaalt dus: € 143,00 + € 26,90 + € 47,00 = € 216,90

Een junior lid die gebruik maakt van verenigingsmateriaal betaalt dus: € 107 + € 15,55 + € 92 = € 214,55

Nieuwe leden betalen de contributie voor DKV en het vaargeld of de stallingskosten naar evenredigheid van het aantal nog niet verstreken maanden (naar boven afgerond) van het jaar waarin ze voor het eerst lid worden.

Rechtop
Personen met een smalle beurs die in Deventer wonen kunnen van de gemeente een bijdrage ontvangen in de lidmaatschapskosten. Zie voor meer informatie de website www.rechtop.nu .

Toegang
Alle leden kunnen een sleutel krijgen van het toegangshek tot het DKV terrein tegen de voldoening van een bedrag aan borgsom ad € 25,-. Leden die een kano stallen krijgen een sleutel van de deur tegen de voldoening van een bedrag aan borgsom ad € 5,-. De borgsommen worden bij inlevering van de sleutels (na beëindiging lidmaatschap) weer terugbetaald.

Cursussen
In de contributie is niet begrepen de kosten voor deelname aan cursussen. Elders op de website wordt het cursusaanbod en de daaraan verbonden kosten uiteengezet. Hier volstaan wij met de opmerking dat de kosten voor deelname aan cursussen voor leden doorgaans de helft goedkoper is dan voor niet-leden. Ook hierom loont het lidmaatschap dus!

Lidmaatschap opzeggen

We vinden het jammer dat je overweegt geen DKV-lid meer te zijn, maar dat kan natuurlijk.

Je kan ook donateur worden als je de vereniging een warm hart toedraagt en het geld kan missen. Opzeggen graag voor 1 december, met ingang van het daaropvolgende jaar. Stuur om op te zeggen een mailtje naar dkvledenadministratie@deventerkanovereniging.nl